بلیط بالی اندونزی


ساعت و روز پرواز تهران به بالی :


 بلیط قطر ایرویز ( QATAR AIRWAYS )


پرواز غیر مستقیم قطری ( قطر ایر ویز ) به مقصد بالی همه روزه  از مسیر تهران – دوحه – بالی (IKA – DOH – DPS ) در مسیر رفت و مسیر بالیدوحه – تهران ( DPS – DOH – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی قطر از تهران به مقصد دوحه ( DOHA ) ساعت 04:40 ، 11:35 و 22:40 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه HAMAD INTL دو ساعت و پنج دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دوحه به شهر بالی همه روزه و ساعت 02:45 ، 08:15 و 17:35 بامداد می باشد . هواپیمای قطر بعد از 09:45 دقیقه در ساعت  به بالی می رسد  . نام فرودگاه دنپاسار   DENPASAR( بالی ) NGURAH RAI  می باشد .


بلیط امارات ( EMIRATES AIRWAYS )


پرواز غیر مستقیم امارات ( امارات ایر ویز ) به مقصد بالی همه روزه  از مسیر تهران – دبی – بالی (IKA – DXB – DPS ) در مسیر رفت و مسیر بالیدبی – تهران ( DPS – DXB – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی قطر از تهران به مقصد دبی ( DUBAI ) ساعت 01:05 ، 05:25  ، 11:40 و 19:10 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه دبی دو ساعت و بیست دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دبی به شهر بالی همه روزه و ساعت 01:25 ، 09:10  می باشد . هواپیمای امارات بعد از 09:10 دقیقه به بالی می رسد  . نام فرودگاه دنپاسار   DENPASAR( بالی ) NGURAH RAI  می باشد .